SN/K 99 Hydrometri

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/TC 113
  • ISO/TC 113/SC 1
  • ISO/TC 113/SC 2
  • ISO/TC 113/SC 5
  • ISO/TC 113/SC 6
  • ISO/TC 113/SC 8
  • CEN/TC 318