SN/K 36 Idrettsdekker og tribuner

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Morten Roa fra MORTEN ROA RÅDGIVING

Kontaktperson

Mandat

Det gjenoppnevnes en komité med følgende mandat:
”Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder for idrettsdekker og tribuner.
Komiteen skal følge arbeidet CEN/TC 217 Surfaces for sport areas og CEN/TC 315 Spectator facilities og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeids¬grupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 315
 • CEN/TC 217

Representert i komiteen

 • BOEN BRUK AS
 • FOTBALLANLEGG AS
 • KIWA AS
 • KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
 • MORTEN ROA RÅDGIVING
 • MULTICONSULT ASA
 • NORGES FOTBALLFORBUND
 • NORGES FRIIDRETTSFORBUND
 • NORGES HÅNDBALLFORBUND
 • NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ