SN/K 371 Steg og leveranser i byggeprosessen

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Siri Augdal fra RIF

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2019-03-21: 

Mandat for SN/K 371 - Steg og leveranser i byggeprosessen
Komiteen skal utarbeide en Norsk standard for steg og leveranser i byggeprosessen. Standarden skal så langt det er hensiktsmessig ta utgangspunkt i fasenormen «Neste steg» og «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» utarbeidet for Bygg21, samt internasjonale standarder på området. Videre skal standarden så langt det er hensiktsmessig beskrive prosesstegene i livsløpet for et byggverk, og leveransene mellom de ulike stegene. Standarden skal utformes slik at den er anvendelig for både bygg- og anleggsprosjekter.

Arbeidet må koordineres med SN/K 362 – Ytelsesbeskrivelser, som utarbeider NS 3418 «Konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag for bygg», som også inneholder beskrivelse av standard faser.

Arbeidet må også koordineres med SN/K 257 - BIM-standardisering, som skal oversette NS-ISO 19650 «Organization of information about construction works — Information management using building information modelling.». NS-ISO 19650 standardiserer ikke på faser/steg/trinn, men de norske termer som brukes må i størst mulig grad være harmonisert med termene i Steg og leveranser i byggeprosessen.

Representert i komiteen

 • ABO PLAN & ARKITEKTUR AS
 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • BUILDINGSMART NORGE
 • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING
 • FORSVARSBYGG
 • NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK EIENDOM
 • NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
 • RIF
 • SINTEF AS
 • SYKEHUSBYGG HF