SN/K 386 Vannberedskap, drikkevann og hydrometri

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Morten N. Due fra NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt [26. 05. 2020]:
Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen Vannberedskap, drikkevann og hydrometri. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 224 Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems - Quality criteria of the service and performance indicators, ISO/TC 113 Hydrometry,
CEN/TC 318 Hydrometry og CEN/TC 164 Water supply og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 318
 • ISO/TC 113
 • ISO/TC 113/SC 1
 • ISO/TC 113/SC 2
 • ISO/TC 113/SC 5
 • ISO/TC 113/SC 6
 • ISO/TC 113/SC 8
 • ISO/TC 224

Representert i komiteen

 • LECA NORGE AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
 • RÅDGIVANDE AGRONOMAR AS