SN/K 254 E-handel og elektroniske forretningsprosesser

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Jan André Mærøe fra DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 09.02.2021

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av europeiske standarder innenfor e-handel og elektroniske forretningsprosesser.

Komiteen skal følge arbeidet i følgende komiteer i CEN:

- CEN/TC 434 Electronic Invoicing
- CEN/TC 440 Electronic Public Procurement

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i europeiske komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 434 og CEN/TC 440, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal ved behov foreslå og eventuelt utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir fastsatt, og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.

SN/K 254 utpeker delegater til europeiske møter og eksperter til å delta i prosjektene i CEN/TC 434 og i CEN/TC 440. Deltakere i det europeiske arbeidet forventes å melde status til SN/K 254.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 434
 • CEN/TC 440

Representert i komiteen

 • ABELIA
 • BITS AS
 • CGI NORGE AS
 • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING
 • DNB BANK ASA
 • EDISYS CONSULTING AS
 • EQUINOR ASA
 • MASTERCARD PAYMENT SERVICES INFRASTRUCTURE (NORWAY) AS
 • MERCELL HOLDING AS
 • NORGESGRUPPEN DATA AS