NORSOK/EG Z RA

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Malene Sandøy fra HORISONT ENERGI AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat er felles for alle NORSOK Ekspertgrupper:

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles

 

Representert i komiteen

  • ABP NORWAY AS
  • CONOCOPHILLIPS NORGE
  • DNV AS
  • EQUINOR ASA
  • HAVINDUSTRITILSYNET
  • HORISONT ENERGI AS
  • OKEA ASA
  • PROACTIMA AS
  • SAFETEC NORDIC AS
  • VYSUS NORWAY AS