SN/K 366 Arbeidsplassutforming

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Mandat tekst for NS 3466: 2018.
«Komiteen skal utarbeide en ny Norsk Standard NS 6422: Prosessveiledning for arbeidsplassutforming (workplace environment) og fastsette relevant terminologi. Standarden skal primært være for kontormiljøer for å understøtte virksomhetens verdiskapning og samspill. Standarden skal være rettet mot både offentlig og privat sektor, små og store virksomheter og ivareta både nåtid og framtid. Standarden skal ikke omfatte arbeidsplasser for industri og produksjon. Komiteen skal starte med kartlegging av grunnleggende problemstillinger og utfordringer knyttet til en mulig standard på området, som legges frem for sektorstyret BAE i løpet av første halvår av 2016.