SN/K 590 Utleieavtaler for brakker og moduler

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Karl Erik Valentin Hansen fra ALGECO NORWAY AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 01.12.2020: Komiteen skal i første omgang forankre ønsket om, og behovet for, å standardisere en utleieavtale for opprigging, utleie og nedrigging av brakker og moduler. Dette gjøres gjennom et kombinert informasjons- og oppstartsmøte. Komiteen skal identifisere de grunnleggende problemstillinger i slike utleieforhold, og på denne bakgrunn utarbeide en kontraktstandard og/eller blankett for utleieavtaler for brakker og moduler.

Representert i komiteen

 • ADAPTEO AS
 • ADVOKATFIRMAET NEGOTA AS
 • ADVOKATFIRMAET SELMER AS
 • ALGECO NORWAY AS
 • AS HIBAS
 • ERNST & YOUNG AS
 • EXPANDIA MODULER AS
 • FORSVARSBYGG
 • KVALE ADVOKATFIRMA DA
 • LILLESTRØM KOMMUNE
 • NABOEN UTLEIE AS
 • NITTEDAL KOMMUNE
 • NORSK UTLEIEFORENING - NU
 • OSLOBYGG KF
 • RAMIRENT AS
 • SWECO NORGE AS
 • UTLEIECOMPAGNIET AS