SN/K 343 Naturstein og natursteinsprodukter

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale
og europeiske standarder innen naturstein og natursteinsprodukter.
Komiteen skal følge arbeidet i:
- CEN/TC 125 Masonry
- CEN/TC 128 Roof covering products for discontinuous laying and products for wall
cladding/SC 8 Slate and stone products for roofing
- CEN/TC 178 Paving units and kerbs
- CEN/TC 246 Natural stones
Komiteen skal vurdere oversettelse av standarder til norsk og bidra til fagkontroll.
Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal
videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO og/eller
CEN, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar
med norske lover og forskrifter.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 246
 • CEN/TC 128/SC 8
 • CEN/TC 178
 • CEN/TC 125

Representert i komiteen

 • ALTA SKIFERBRUDD SA
 • BEER STEN AS
 • LUNDHS AS
 • NAML NORSKE ANLEGGSGARTNERE MILJØ OG LANDSKAPSENTREPRENØRER
 • NATURSTEIN MONTERING AS
 • NERLANDS GRANITINDUSTRI AS
 • NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
 • Otta skifer AS
 • STIFTELSEN SINTEF
 • VEIDEKKE ENTREPRENØR AS