SN/K 100 Ventilasjon og inneklima

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Thor Endre Lexow fra VKE- FORENINGEN FOR VENTILASJON, KULDE OG ENERGI

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utvikling av internasjonale og europeiske standarder innen ventilasjon og klimatisering, samt tilgrensende områder. Dette gjøres ved å bidra til ett høyt faglig nivå i standardene ved å foreslå evt. endringer i standardene basert på dagens teknologiske utvikling, forskningsresultat og samfunnsbehov samt brukervennlighet.
Komiteen skal følge arbeidene i:

·    - CEN/TC 156 Ventilation for buildings

·    - CEN/TC 195 Air filters for general air cleaning

·    - CEN/TC 243 Cleanroom technology  (ikke oppgitt I mandate sjekkes opp) (*)

·    - ISO/TC   209 Cleanrooms and associated controlled environments

·    - ISO/TC   142 Cleaning equipment for air and other gasses

·    - ISO/TC   205 Building environment design, relevante standarder for inneklima

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 209
 • CEN/TC 195
 • CEN/TC 243
 • CEN/TC 156
 • ISO/TC 142
 • CEN/TC 137
 • ISO/TC 205

Representert i komiteen

 • AFRY NORWAY AS
 • ARBEIDSTILSYNET
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • COWI AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • FLEXIT AS
 • GK NORGE AS
 • INTERFIL AS
 • JM NORGE AS
 • MULTICONSULT ASA
 • NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK YRKESHYGIENISK FORENING
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
 • SIV. ING. MATS ERIKSSON
 • STIFTELSEN SINTEF
 • SYSTEMAIR AS
 • VKE- FORENINGEN FOR VENTILASJON, KULDE OG ENERGI