SN/K 2 Vibrasjoner og støt

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Andre Partick Reynaud fra NORCONSULT AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 09.09.2019:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen fagområder som bygningsvibrasjoner, helkropps- og hånd-arm-vibrasjoner, maskinovervåking, maskinvibrasjoner, vibrasjonsisolasjon mv. Komiteen skal følge arbeidet og behandle standarder og forslag fra ISO/TC 108 Mechanical vibration, shock and condition monitoring, med dens underkomiteer, CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock, og støtte norsk deltakelse i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal behandle nasjonale standarder, forslag og relaterte saker på fagområdet der de ikke er dekket av andre komiteer. Komiteen har ansvaret for revidering og videreutvikling av NS 8176. Komiteen er høringsinstans for nasjonale standarder fra andre komiteer på fagområdet. Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 108/SC 3
 • ISO/TC 108
 • ISO/TC 108/SC 4
 • ISO/TC 108/SC 5
 • ISO/TC 108/SC 6
 • ISO/TC 108/SC 2
 • CEN/TC 231

Representert i komiteen

 • AVINOR AS
 • BANE NOR SF
 • BREKKE & STRAND AKUSTIKK AS
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • MESTA AS
 • NORCONSULT AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSONIC AS
 • ONESUBSEA PROCESSING AS