SN/K 425 NS 3420 - Del P - Metallarbeider

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2016-11:

Komiteen skal gi forslag til endringer og tillegg til eksisterende del i NS
3420 slik at denne er oppdatert i forhold markedets behov for et presist
beskrivelsesverktøy innen metallarbeider. I arbeidet skal det tas hensyn til
utviklingen innen fagområdene og til miljø og universell utforming.
Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og
beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal følge den
hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av
SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420. Komiteen kan foreslå
redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges for
redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.
Komiteen skal vurdere europeiske standarder som berører de delene av NS
3420 som komiteen har ansvaret for, og vil etter behov bli konferert ved
eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 128/SC 9
 • CEN/TC 128/SC 10

Representert i komiteen

 • ASTRUP AS
 • DROGSETH BYGG AS
 • EUROPROFIL AS
 • HYDAL AS
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORCONSULT AS
 • NORSK STÅLFORBUND
 • RHEINZINK NORGE
 • STABIL AS
 • VBL BERGEN
 • VEGG- OG TAK ASSISTANSE AS