SN/K 175 Intelligente transportsystemer (ITS)

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Jacob Trondsen fra STATENS VEGVESEN

Kontaktperson

Mandat

Mandat fra Oktober 2018:
”Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen Intelligente transportsystemer (ITS). Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 204 Intelligent transport systems og CEN/TC 278 Intelligent Transport Systems og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 204
 • CEN/TC 278

Representert i komiteen

 • AUTODATA AS
 • DATATILSYNET
 • EGIL BOVIM CONSULTING
 • ENTUR AS
 • FOURC AS
 • ITS NORWAY
 • JERNBANEDIREKTORATET
 • KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN
 • KYSTVERKET
 • MARLO AS
 • MOBILITS AS
 • PORTAHEAD AS
 • Q-FREE ASA
 • RUTER AS
 • SEIME CONSULTING AS
 • SINTEF AS
 • STATENS KARTVERK
 • STATENS VEGVESEN
 • STIFTELSEN SINTEF
 • TORGHATTEN AS
 • VICINITY DA