Om oss

Standardiseringen i Norge består av fem organisasjoner, ett salgs- og markedsføringsselskap, ett IT-selskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder. Standard Norge er den største med ca. 80 medarbeidere og er utgiver av Norsk Standard.

Dette nettstedet omfatter Standard Norge og Standard Online AS.

Standard Norge

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

Standard Online AS

Standard Online er standardiseringens felles salgsselskap og kundefront. Selskapet eies av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite. Standard Online er leverandør av standarder, normer og relaterte produkter til hele det norske samfunn, men hovedmålgruppene er bedrifter, offentlig sektor og utdanningsinstitusjoner. 

Standard Online AS har mange års erfaring med kurs og konferanser og holder hvert år ca. 160 kurs fordelt på en rekke fagområder innenfor standardiseringen. Standard Online tilbyr også rådgivningstjenester innenfor en rekke ISO- og NS-standarder. 

Standards Digital

Standards Digital startet opp sin virksomhet i 2018, og tilbyr IT-løsninger skreddersydd for standardiseringsvirksomhet.

Gå til Standards Digital