SN/K 66 Geoteknisk prosjektering

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Astri Eggen fra Veidekke ASA

Kontaktperson

Mandat

«Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av Eurokode 7. Komiteen skal følge arbeidet i: CEN/TC 250/SC 7 for revisjon av EN 1997 Geoteknisk prosjektering.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal samarbeide med SN/K 370 Eurokoder (speiler CEN/TC 250 og koordinerer de nasjonale komiteene tilknyttet Eurokodene).

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år.

Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett halvt år om gangen.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 250/SC 7
 • CEN/TC 250/SC 7/WG 1
 • CEN/TC 250/SC 7/WG 3
 • CEN/TC 250/SC 7/WG 2

Representert i komiteen

 • BANE NOR SF
 • COWI AS
 • DNV AS
 • HUTH & WIEN ENGINEERING AS
 • MULTICONSULT ASA
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORCONSULT AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • SINTEF AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
 • TORE VALSTAD
 • VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
 • Veidekke ASA