SN/K 51 Overflatebeskyttelse og korrosjon

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ole Stræte fra FAGLIG RÅD FOR OPPLÆRING OG SERTIFISERING AV INSPEKTØRER

Kontaktperson

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 298
 • CEN/TC 139
 • ISO/TC 35/SC 14
 • ISO/TC 35/SC 12
 • ISO/TC 35
 • ISO/TC 35/SC 10
 • CEN/TC 262
 • CEN/TC 219
 • ISO/TC 156
 • CEN/TC 107
 • ISO/TC 256
 • ISO/TC 35/SC 9
 • ISO/TC 107

Representert i komiteen

 • AKZO NOBEL COATINGS AS
 • CARBOLINE NORGE AS
 • EQUINOR ASA
 • FAGLIG RÅD FOR OPPLÆRING OG SERTIFISERING AV INSPEKTØRER
 • FORCE TECHNOLOGY NORWAY AS
 • JOTUN A/S
 • KIWA AS
 • NORNER AS
 • NORSK TRETEKNISK INSTITUTT
 • STIFTELSEN SINTEF