SN/K 568 Helseledelse

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Mette Hansen fra HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt høsten 2021:
Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innen helseadministrasjon. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 304 Healthcare organization management.

Den tekniske komiteen ISO/TC 304 skal utvikle standarder innenfor:
• Ledelse av virksomheter innen helse- og omsorg
• Terminologi og nomenklatur
• Anbefalinger og krav innen bemanning, infeksjonskontroll, pandemikontroll og hygiene.
Alt som omfatter kliniske beslutninger, er ekskludert fra arbeidet

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge.  Reglene finnes på www.standard.no 

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/TC 304

Representert i komiteen

  • BÆRUM KOMMUNE
  • HØGSKOLEN I ØSTFOLD
  • NORDAL VISJON
  • NORDLANDSSYKEHUSET HF
  • NORSK SERTIFISERING AS
  • NORSK SYKEPLEIERFORBUND