SN/K 581 Aldersinkluderende samfunn

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Rudolph Brynn fra UNIVERSELL UTFORMING AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt høsten 2023:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av europeiske
standarder innenfor aldersvennlig samfunn. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 314
«Ageing Societies». 

For tiden har komiteen følgende ny arbeider under utvikling:

 • -        ISO 25553 — Smart Multigenerational Neighbourhoods- Guidance and Requirements
 • -        ISO 25554 — Ageing Societies-- Guidelines for Promoting Wellbeing in Local Communities and Organizations
 • -        ISO 25555 Ageing societies — Accessibility and usability considerations for home-based healthcare products, related services and environments
 • -        ISO 25556 Ageing societies — General requirements and guidelines for ageing-inclusive digital economy

I tillegg jobber den norske speilkomitéen med å forberede et nytt prosjekt som skal sendes inn i sekretariatet i ISO/TC 314. Prosjektforslaget er knyttet til hvordan unngå digitalt utenforskap ved å sette krav til analoge tilleggsløsninger ved digitale tjenester eller produkter.

-        Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen aldrende samfunn.

-        Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

-        Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

-        Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området.

 Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. 

Målet er å bidra til at norsk kompetanse og interesse fremmes i utviklingen av internasjonale standarder som fremmer aldersinkluderende samfunn. Dette kan gi nytte for både myndigheter, små og store vikrsomheter og for enkeltpersoner.

 

 
Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 314

Representert i komiteen

 • ACK ARKITEKTER AS
 • NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
 • OSLO KOMMUNE SYKEHJEMSETATEN
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
 • PÅRØRENDEALLIANSEN
 • SYKEHUSET I VESTFOLD HF
 • UNIVERSELL UTFORMING AS