SN/K 257 BIM-standardisering

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kjell Ivar Bakkmoen fra DIGITALMEDBIM AS

Kontaktperson

Mandat

Mandat for SN/K 257 vedtatt 2020-03-18

Komiteen skal gjennom sitt nettverk bidra til å initiere og gi grunnlag for utvikling og implementering av BIM standarder i BAE næringen.

Komiteen skal følge arbeidet og bidra i utviklingen av standarder i

·        ISO/TC 59/SC 13 – Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) (Norsk formannskap)

·        CEN/TC 442 Building information modelling (BIM) (Norsk formannskap)

·        ISO/TC 10/SC 8 Construction documentation

Komiteen skal gjøre dette ved å:

·        nominere norske eksperter til standardiseringsprosjekter og støtte dem i deres arbeid;

·        utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi;

·        vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området;

·        bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol;

·        gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 59/SC 13, CEN/TC 442 og ISO/TC 10/SC 8, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal fungere som et forum med faglige diskusjoner og avklaringer om standardene som er under utvikling eller er ferdigstilt fra ISO/TC 59/SC 13 og CEN/TC 442 og ISO/TC 10/SC 8. Komiteen skal innstille ovenfor Standard Norge hvordan standardene bør implementeres i Norge (oversettelser, nasjonale tillegg, norske standarder som bygger på de internasjonale, kurs etc.)

Komiteen skal være et rådgivende forum for det norske formannskapet i ISO/TC 59/SC 13 og CEN/TC 442.

Nye internasjonale BIM-standardiseringsprosjekter fra andre komiteer i ISO eller CEN skal følges opp av SN/K 257 så lenge de ikke er tilknyttet andre komiteer i Standard Norge.

SN/K 257 skal ha en koordinerende rolle ovenfor de komiteer som jobber med BIM-relatert standardisering. Den koordinerende rollen innebærer:

·        at komiteen skal være et knutepunkt for informasjon mellom komiteer i Standard Norge som arbeider med BIM-relatert standardisering. Representanter fra disse komiteene inviteres med i komiteens møter.

·        å fange opp og følge opp nye BIM relaterte standardiseringsprosjekter inntil disse ivaretas av andre komiteer.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 59/SC 13
 • CEN/TC 442
 • ISO/TC 10/SC 8
 • CEN/WS Smart-CE-Marking
 • ISO/TC 59/SC 13/JWG 14

Representert i komiteen

 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • BANE NOR SF
 • BUILDINGSMART NORGE
 • BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
 • BYGÅRDSSERVICE AS
 • COBUILDER AS
 • DIGITALMEDBIM AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • GRAPHISOFT SCANDINAVIA AS
 • HOLTE AS
 • INGER HOKSTAD AS
 • JOTNE EPM TECHNOLOGY AS
 • MULTIBIM AS
 • NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM)
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK BYGGTJENESTE AS
 • NYE VEIER AS
 • PDT NORGE
 • RATIO ARKITEKTER AS
 • RENDRA AS
 • RIF
 • STATENS KARTVERK
 • STATENS VEGVESEN
 • SWECO NORGE AS
 • TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
 • VA OG VVS PRODUSENTENE VVP