SN/K 171 Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Camilla Olsen fra SOPRA STERIA AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen området Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern.

Komiteen skal være nasjonal speilkomité for:

·         ISO/IEC JTC 1/SC 27 Security, cybersecurity and privacy protection

·         CEN/CLC/JTC 13 Cybersecurity and Data Protection,

·         I tillegg skal komiteen følge med på relevante workshops i CEN.

 

Komiteen skal:

·         Holde oversikt over relevante arbeidsgrupper i:

§  ISO/IEC JTC 1/SC 27 Security, cybersecurity and privacy protection (totalt 5 arbeidsgrupper)

§  CEN/CLC/JTC 13 Cybersecurity and Data Protection (totalt 6 arbeidsgrupper)

§  Koordinering med ISO/IEC JTC1/SC 42 Artificial Intelligence, gjennom SN/K 586 Kunstig Intelligens.

§  Koordinering med ISO/IEC JTC1/SC 41 Internet of things and related technologies (4 arbeidsgrupper + study group), gjennom NEK

·         Sikre utarbeidelse av en god plan for å engasjere norske eksperter;

·      Sikre at det blir utarbeidet en plan for hvilke standarder som har nasjonal interesse;

·       Sikre at norske eksperter deltar aktivt og påvirker de prioriterte standardene i de internasjonale arbeidsgrupper;

·      Sikre at komiteen bidrar med innspill til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt;

·       Det skal tilstrebes et nært samarbeid med andre referansekomiteer innen tilstøtende fagområder;

·       Det skal tilstrebes samarbeid med FOU og andre relevante nasjonale fagmiljøer.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/IEC JTC 1/SC 27
 • ISO/IEC JTC 1/SC 41
 • CEN/CLC/JTC 13

Representert i komiteen

 • ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS
 • BOUVET NORGE AS
 • DATATILSYNET
 • DAVANTI AS
 • DEFENDABLE AS
 • DEVOTEAM AS
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET
 • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE
 • EQUINOR ASA
 • EXPERIS AS
 • FORSVARET
 • HELSEDIREKTORATET
 • KPMG AS
 • MNEMONIC AS
 • NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM)
 • ORKLA ASA
 • PORTAHEAD AS
 • SCANDINAVIAN CERTIFICATION AS
 • SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR
 • SOPRA STERIA AS
 • STANDARDS DIGITAL AS
 • SYKEHUSPARTNER HF
 • TRANSCENDENT GROUP NORGE AS
 • UNIVERSITETET I OSLO
 • VIKEN FYLKESKOMMUNE
 • XLENT CYBER SECURITY AS