SN/K 543 Avfallshåndtering

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv
Komitéleder:
Reidar Seim fra DAMHAUG CONSULTING AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal revidere Norsk Standard NS 9430:2013 Alminnelige kontraktsbestemmelser om periodisk innsamling og transport av avfall
Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Representert i komiteen

  • DAMHAUG CONSULTING AS
  • MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
  • NORDREN AS
  • NORSK GJENVINNING RENOVASJON AS
  • RENOVASJON I GRENLAND IKS
  • RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS
  • TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS