SN/K 107 Maskinsikkerhet

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Kontaktperson

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 254
 • ISO/TC 23
 • ISO/TC 23/SC 19
 • ISO/TC 199
 • ISO/TC 23/SC 6
 • CEN/TC 114
 • CEN/TC 152
 • CEN/TC 337

Representert i komiteen

 • DYREID AS
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • STATENS VEGVESEN