SN/K 515 Landbasert akvakulturanlegg for fisk

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Steffen Møller fra AKVA GROUP ASA

Kontaktperson

Mandat

Komitéen skal revidere NS 9416 "Landbaserte akvakulturanlegg for fisk, Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad"

Representert i komiteen

 • AKVA GROUP ASA
 • AKVASAFE AS
 • ALDE AKVA AS
 • AQUASTRUCTURES AS
 • ARTEC AQUA AS
 • EYVI AS
 • FISKERIDIREKTORATET
 • GRIEG SEAFOOD ASA
 • MOWI ASA
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORCONSULT AS
 • SAFETEC NORDIC AS
 • SALMAR ASA
 • SCALE AQUACULTURE AS
 • SINTEF OCEAN AS
 • SJØMAT NORGE
 • VAQ AS