SN/K 562 Fagråd forbruker

Nøkkelinformasjon

Status:
active
Komitéleder:
Gunstein Instefjord fra FORBRUKERRÅDET

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 25.02.2009: Fagrådet skal være rådgiver for Forbrukersekretariatet i Standard Norge og være en styringsgruppe for prosjektet. Fagrådet skal godkjenne sekretariatets arbeidsplan og årsrapport og bistå ved prioritering av prosjekter og deltakelse i standardiseringsprosjekter med forbrukerinteresse.

Fagrådet skal følge arbeidet i ISO/COPOLCO og gi innspill til hvordan Standard Norge skal stemme og svare i saker som behandles der.

Fagrådet skal årlig rapportere til Standard Norges styre om aktiviteten.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/COPOLCO

Representert i komiteen

  • BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
  • FORBRUKERRÅDET