SN/K 5 Tilslag

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Paul Glamo fra STIFTELSEN KONTROLLRÅDET

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2020-10-01.

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor tilslag.

Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 154 “Aggregates” og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 154, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.
Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal samle erfaring fra implementering og bruk av NS 3468:2019 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid – Spesifikasjon fra sine virksomheter og ta initiativ til revisjon av standarden ved behov for det og legge fram konkrete forslag til endringer.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 154/SC 5
 • CEN/TC 154/SC 3
 • CEN/TC 154
 • CEN/TC 154/SC 1
 • CEN/TC 154/SC 2
 • CEN/TC 154/SC 6
 • CEN/TC 154/SC 4

Representert i komiteen

 • BANE NOR SF
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • FEIRING BRUK AS
 • GLASOPOR AS
 • LECA NORGE AS
 • NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
 • NORSK BERGINDUSTRI
 • NORSK BETONG OG TILSLAGSLABORATORIUM AS
 • NORSK STEIN AS
 • REDDAL SAND AS
 • SINTEF AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STIFTELSEN KONTROLLRÅDET
 • VELDE PUKK AS
 • VIANOVA AS