SN/K 295 Energiledelse og tilhørende tjenester

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Hans Even Helgerud fra NORSK ENERGI

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat bl evedtatt 2020 06 15:
Komiteen skal følge arbeidet i CEN og ISO knyttet til energiledelse og tilhørende tjenester.
Aktuelle komiteer i CEN og ISO som skal følges opp av SN/K 295 så lenge de ikke er tilknyttet andre komiteer i Standard Norge.

:
- CEN/CLC Sector Forum Energy Management (SFEM)
- CEN/CLC JWG 1 Energy Audits
- CEN/CLC JWG 2 Guarantees of origin and Energy certificates
- CEN/CLC JWG 3 Energy management and related services
- CEN/CLC JWG 4 Energy Efficiency and Savings Calculations
- ISO/TC 301 Energy management and energy saving

SN/K 295 skal ha en koordinerende rolle ovenfor de komiteer som jobber med standarder relatert til energiledelse og energieffektivisering. Den koordinerende rollen innebærer:
- at komiteen skal være et knutepunkt for informasjon mellom komiteer i Standard Norge som arbeider med energiledelse-relatert standardisering. Representanter fra disse komiteene inviteres med i komiteens møter.
- å fange opp og følge opp nye energiledelse relaterte standardiseringsprosjekter inntil disse ivaretas av andre komiteer. Komiteen skal løpende vurdere behovet og bidra faglig i arbeidet med å utarbeide og revidere nasjonale standarder som omfatter energiledelse og tilhørende tjenester. I tillegg vil komiteen gi faglig støtte norske eksperters deltagelse i standardiseringsarbeidet og følge annet internasjonalt arbeid med relevans til energiledelse og tilhørende tjenester.
- å formidle eksempler på energiledelse og synliggjøre nytteverdien innenfor relevante næringssektorer.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 257
 • ISO/IEC JPC 2
 • ISO/TC 242
 • CEN/CLC/JWG 1
 • ISO/TC 301
 • CEN/CLC/JTC 14

Representert i komiteen

 • ABB AS
 • DNV AS
 • ELKEM ASA
 • ENOVA SF
 • EQUINOR ASA
 • FORSVARSBYGG
 • GLENCORE NIKKELVERK AS
 • HEIDELBERG MATERIALS NORWAY AS
 • KIONA AS
 • NELFO
 • NEMS AS
 • NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
 • NORSK ENERGI
 • OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
 • OSLO KOMMUNE
 • REPSOL NORGE AS
 • STATSBYGG