SN/K 430 NS 3420 - Del U - Rør- og sanitærinstallasjoner

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ivar Urke fra NORCONSULT AS

Mandat

Representert i komiteen

  • AFRY GROUP NORWAY AS
  • BASAL AS
  • BÆRUM KOMMUNE VANN, AVLØP, RENOVASJON OG ANDRE
  • DOVRE ENTREPRENØR AS
  • NORCONSULT AS
  • NORSK RØRSENTER AS
  • OPAK AS
  • PIPELIFE NORGE AS
  • RØRENTREPRENØRENE NORGE