SN/K 382 Brannplaner - Tegningssymboler, termer og definisjoner

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Jarl Tonning fra BRAKON AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat vedtatt  05.12.2019:

SN/K 382 komiteen skal utarbeide en ny standard NS 3924 Branntekniske tegninger for bygge- og driftsfasen – Termer, definisjoner og symboler
som skal:
• beskrive planer i forbindelse med brannvern i prosjektering, utførelse og driftsfase;
• ta utgangspunkt i type «plan» for et brannkonsept;
• beskrive overføringsbehov i prosjektkjeden fra konsept til bruksfase;
• definere begreper og innhold i forskjellige planer og tegninger;
• inneholde symboler og løsninger for utforming, der hvor det ikke finnes standarder på området;
• ha med elementer for tilrettelegging for BIM.

Representert i komiteen

  • BERGEN KOMMUNE
  • BRAKON AS
  • COWI AS
  • FIRESAFE AS
  • HEDMARKEN BRANNVESEN
  • OSLO KOMMUNE BRANN- OG REDNINGSETATEN
  • OSLOBYGG KF
  • ROGALAND BRANN OG REDNING IKS