SN/K 591 Verdivurdering av trær

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kristin Moldestad fra COWI AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal utarbeide Norsk Standard for verdisetting av trær. Standarden skal utarbeides med utgangspunkt i den eksisterende danske normen (merk: ikke Dansk Standard): VAT19 – Værdisætning af træer – Norm til at beregne erstatning for skadede træer i byrum, have, park og landskab.


Det skal sikres sporbarhet til beregningsmetodikk, vektingsnivå og grunntanke i VAT19. Det skal kun avvikes fra denne der det er særlig gode norske begrunnelser med hensyn på tilpasning til norske forhold. Dette inkluderer ny norsk kunnskap om økosystemtjenester. Standarden skal være enkel å bruke, lett å forstå og skal ikke medføre vesentlig økte implementeringskostander enn dagens versjon. Standarden skal fastsette nødvendig kompetansenivå for å gjennomføre verdisettingen.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området. Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Representert i komiteen

 • ADVOKATFIRMA SYVERTSEN AS
 • COWI AS
 • FOLKVORD PLANTER AS
 • HAGEFORM AS
 • HORTEN KOMMUNE
 • HUSEIERNES LANDSFORBUND
 • KVALITETS-SIKRING KONSULT NILS U HELSINGEN
 • LANGVAD
 • LARVIK KOMMUNE
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA
 • OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
 • STATENS VEGVESEN
 • STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
 • TREETS VENNER
 • UNIVERSITETET I OSLO