SN/K 583 Sirkulær økonomi

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Margrethe Snekkerbakken fra STARTUPLAB AS

Kontaktperson

Mandat

Speilkomité som følger arbeidet i følgende komiteer:

ISO/TC 323 Circular economy

CEN/TC 473 Circular Economy 

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor sirkulær økonomi.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området.

 

Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 323
 • CEN/TC 473

Representert i komiteen

 • AFRY GROUP NORWAY AS
 • BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
 • CIRCULAR NORWAY AS
 • ELEKTROFORENINGEN
 • FORBRUKERRÅDET
 • FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
 • INVENTURA AS
 • LANDSORGANISASJONEN I NORGE
 • LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NATURAL STATE AS
 • NORDIC HEADS LIMITED
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORSK INDUSTRI
 • NORSK SERTIFISERING AS
 • NORSK TRETEKNISK INSTITUTT
 • NORSUS NORSK INSTITUTT FOR BÆREKRAFTSFORSKNING AS
 • PEGUS AS
 • REFRAME ARKITEKTUR AS
 • RIF
 • SEAWAY 7 MANAGEMENT AS
 • SINTEF AS
 • STARTUPLAB AS
 • STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN
 • STIFTELSEN MILJØMERKING I NORGE
 • TEKNA-TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
 • TIDEMANN ECODESIGN AS
 • UNIVERSITETET I AGDER