SN/K 77 Trekonstruksjoner

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kjell Arne Malo fra NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Kontaktperson

Mandat

Nasjonalt utarbeidet produkt
Nasjonalt tillegg (NA) for NS-EN 1995-serien (Eurokode 5).
Produktet er en revisjon av tidligere nasjonale tillegg.
Hensikten med oppdatering av de nasjonale tilleggene er implementering av nyere kunnskap og behov. Det må også lages nasjonale tillegg for 2. generasjon av Eurokode 5.
Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter og evt. nye relaterte produkter, eller revisjon av produkter, basert på markedets behov innenfor området.
Komiteen skal vurdere oversettelse av produktet til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til produktet. Komiteen skal også samarbeide med SN/K 267 «Tre og trebaserte produkter» på nasjonalt arbeid.

Speilkomité som følger arbeidet i følgende komiteer:
- CEN/TC 250/SC 5 Design of timber structures

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen trekonstruksjoner
Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.
Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.
Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 250/SC 5

Representert i komiteen

 • ABICO MASSIVTRE AS
 • MOELVEN LIMTRE AS
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK TRETEKNISK INSTITUTT
 • NY STRUKTUR AS
 • OMTRE AS
 • SINTEF AS
 • SWECO NORGE AS
 • UNIVERSITETET I AGDER