SN/K 421 NS 3420 - Del L - Betongarbeider

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Jan Lindland fra STÆRK & CO AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat er til behandling:

Komiteen skal gi forslag til endringer og tillegg til NS 3420-L Betongarbeider slik at denne er oppdatert og tilpasset markedets behov for et presist beskrivelsesverktøy innen fagområdet.

Komiteen skal
    • primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming;
    • vurdere at innholdet er i tråd med markedets eventuelle behov for mer eller mindre detaljeringsnivå;
     • utarbeide eksempler på ferdig utfylte poster basert på den nye eller reviderte NS 3420 standarden.

Komiteens forslag til endringer skal utformes i tråd med NS 3420 skriveregler og presenteres for SN/K 401 NS 3420 Redaksjonskomiteen før ferdigstillelse av høringsdokument.
Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell og lignende.

Representert i komiteen

  • ARCON PROSJEKT AS
  • AS BYGGANALYSE
  • CCL NORWAY AS
  • JÆRENTREPRENØR AS
  • KB SPENNTEKNIKK AS
  • NORCONSULT AS
  • STÆRK & CO AS