SN/K 352 Grønne tak

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

HGW 2018.10.31: alle satt passive og komite deaktivert.

”Komiteen skal utarbeide norske standarder for grønne tak.

Komiteen skal utarbeide en plan for utvikling av det sett av standarder som sammen ivaretar terminologi og kvalitet på produkt og utførelse for grønne tak.

Komiteen skal så ta for seg sedumtak som første produkt.

Dersom det startes opp ett internasjonalt arbeid i CEN eller ISO på dette området skal denne komiteen følge dette arbeidet.

Komiteen skal koordinere sitt arbeid med redaksjonskomiteen for NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner og annet relevant standardiseringsarbeid. "