NORSOK/EG L

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Marianne Pedersen fra WORLEY NORWAY AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat er felles for alle NORSOK Ekspertgrupper:

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 153/WG 7
 • ISO/TC 153/WG 1
 • ISO/TC 153/WG 6
 • ISO/TC 153
 • ISO/TC 67/SC 6/WG 5
 • ISO/TC 153/WG 5
 • ISO/TC 67/SC 6
 • ISO/TC 153/WG 4
 • ISO/TC 153/WG 8

Representert i komiteen

 • AIBEL AS
 • AKER BP ASA
 • AKER SOLUTIONS AS
 • CONOCOPHILLIPS NORGE
 • DRIVKRAFT NORGE
 • EQUINOR ASA
 • ERIKSEN LEKKASJEFRIE LØSNINGER AS
 • OKEA ASA
 • VÅR ENERGI ASA
 • WINTERSHALL DEA NORGE AS
 • WORLEY NORWAY AS