SN/K 147 Bærekraftig emballasje

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Anastasiia Moldavska fra NORSIRK AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal være en arena for helhetlig oversikt og tilnærming til utvikling av standarder som fremmer bærekraftig utvikling innenfor emballasjeområdet. 

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen emballasje. I første omgang vil komiteen ha særskilt fokusplastholdig emballasje 

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 122 Emballasje og/eller CEN/TC 261 Emballasje.

Komiteen skal vurdere behov for oversettelse av vedtatte europeiske og internasjonale standarder til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. Komiteen skal også vurdere behov for utarbeidelse av norske tilleggsprodukter til de standardiseringsproduktene som blir vedtatt i CEN og eller ISO.

Komiteen skal bidra til at standardiseringsproduktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. 

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 261
 • CEN/TC 261/SC 4
 • CEN/TC 261/SC 5
 • CEN/TC 261/SC 4/WG 10
 • ISO/TC 122
 • ISO/TC 122/SC 4

Representert i komiteen

 • AVFALL NORGE
 • BEWI NORWAY AS
 • BIR AS
 • DEN NORSKE EMBALLASJEFORENING
 • DINAMO AS
 • HEXAGON RAGASCO AS
 • MILLS AS
 • NET ZERO PLASTIC AS
 • NORNER AS
 • NORSIRK AS
 • NORSK INDUSTRI
 • NORSK LASTBÆRER POOL AS
 • ORKLA FOODS NORGE AS
 • ORKLA HOME & PERSONAL CARE AS
 • PLASTRETUR AS
 • SAMFUNNSBEDRIFTENE
 • SINTEF AS
 • TINE SA
 • TREFORM PACKAGING AS
 • WILHELMSEN CHEMICALS AS