SN/K 4 Areal- og volumberegninger av bygninger

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Lars Jarle Nore fra ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 10.10.2019:

Komiteen skal vurdere å komme fram til begreper som kan anvendes i hele bygningens livssyklus fra prosjektering til drift og avvikling.

Med utgangspunkt i NS 3940:2012 skal komiteen klarlegge hva som er hovedhensikten med de enkelte begrepene, og om disse bør kunne anvendes på en sammenfallende måte gjennom hele verdikjeden.

Komiteen skal komme med forslag til prioriteringer og utvikling av eventuelle veiledninger.

Komiteen kan foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. Tilsvarende om hvordan dette bør følges opp med utvikling av kurs.

Videre skal komiteen følge standardiseringsarbeidet for samme temaet innen CEN/TC 348 Facility Management/WG 6 Performance standards in building- Space measurements og ISO/TC 59 Building Constructions/SC 15 Framework for the description of housing performance.

Komiteen skal gi råd for hvordan Standard Norge bør stemme. Komiteen skal også være høringsinstans for relevante temaer fra både internasjonale og nasjonale instanser.

På sitt første møte skal moniteen velge leder (lederen skal anses som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møte fastsette en møteplan for et halvt år av gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden er utgitt, og inntil 2 år.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 59/SC 3
 • ISO/TC 59/SC 15

Representert i komiteen

 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • BERGEN KOMMUNE
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • EIENDOM NORGE
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • HUSEIERNES LANDSFORBUND
 • NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORSK TAKST HOLDING AS
 • OPAK AS
 • RIF
 • STATENS KARTVERK
 • STATISTISK SENTRALBYRÅ
 • STATSBYGG