SN/K 236 Vegutstyr

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Matteo Pezzucchi fra STATENS VEGVESEN

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 226 Road Equipment og CEN/TC Lighting columns and spigots og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 226 og CEN/TC 50 derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk derunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.
Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 1. januar 2018.”

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 50
  • CEN/TC 226

Representert i komiteen

  • AUTODATA AS
  • Brødrene Dahl A/S
  • EUROSKILT AS
  • RAMBØLL NORGE AS
  • SOUTHSAFE AS
  • STATENS VEGVESEN
  • SWARCO NORGE AS
  • VIK ØRSTA AS