SN/K 436 Beskrivelsestekster og renholdstjenester

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Preben Gautun fra ISS FACILITY SERVICES AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal behandle forslag til innhold i NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester
– Del ZR: Renhold av bygg og mobile objekter innendørs og utendørs
– Del ZS: Renhold av anlegg utendørs
Komiteen kan foreslå endret tittel på ZR og ZS og legge det fram for SN/K 226 Fasilitetsstyring.

Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal så langt det passer følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av
SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420. Komiteen kan imidlertid foreslå redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.

Representert i komiteen

 • BIOPROTECTOR AS
 • COMPASS GROUP NORGE AS
 • CONLUO FACILITY SERVICES AS
 • DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS)
 • DNB BANK ASA
 • FORSVARSBYGG
 • HOLTE AS
 • ISS FACILITY SERVICES AS
 • NHO SERVICE OG HANDEL
 • NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
 • NORSK FORENING FOR SERVICE OG RENHOLD
 • SVEIN TARALDSEN CONSULT AS
 • TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
 • UNIVERSITETET I BERGEN