SN/K 294 Måling av støy fra skinnegående trafikk

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal utarbeide en ny standard (NS) som fastlegger metode for måling av lydnivå fra skinnegående trafikk. Det utarbeides en standard som er oppdatert i forhold til andre relaterte standarder, som ivaretar nye kunnskaper samt krav i forskrifter og regelverk, herunder teknisk forskrift og EU-direktivet 2002/49/EC for omgivelsesstøy samt harmonisering med beregningsmetoder for prosjektering.
På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.
Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.
Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 2 år.