SN/K 536 Asset management

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Sverre Gagnat fra GAGNAT & KVAMME AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2020-01-01:

”Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innen forvaltning av anlegg og verdier. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 251 «Asset Management» og støtte de norske deltakerne i den internasjonale komiteen og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 251, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 251

Representert i komiteen

 • AVINOR AS
 • BANE NOR SF
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • FORSVARET
 • GAGNAT & KVAMME AS
 • GASSCO AS
 • HYDRO ALUMINIUM AS
 • NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • SPORVEIEN AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STATNETT SF
 • UNIVERSITETET I STAVANGER
 • VERICO AS