SN/K 602 Revisjon av NS 8401 og NS 8402

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Herman Bruserud fra UNIVERSITETET I OSLO

Kontaktperson

Mandat

Utkast til mandat: Komiteen skal foreta en full gjennomgang og revisjon av NS 8401 Alminnelige
kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser
for Rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, med tilhørende blanketter.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standardene og evt. nye relaterte standarder,
eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standardene til andre språk samt vurdere oversettelse av
normative referanser til standardene.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar,
informasjonsmateriell ol.

Representert i komiteen

 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • BACKE ENTREPRENØR AS
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • FORSVARSBYGG
 • LINK ARKITEKTUR AS
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORSK EIENDOM
 • RATIO ARKITEKTER AS
 • RIF
 • SKANSKA NORGE AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STATSBYGG
 • SWECO NORGE AS
 • UNIVERSITETET I OSLO
 • VEDAL AS