SN/K 12 Mobilt slokkeutstyr

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Uladzimir Rubasheuski fra NOHA NORWAY AS

Kontaktperson

Mandat

Mandat vedtatt 2024-04-17:

 

           Nasjonalt utarbeidet produkt

Norsk standard (NS) for Brannmateriell — Vedlikehold av håndslokkere

Produktet er en revisjon av NS 3910:2020.

Det er behov for å revidere NS 3910 i forbindelse med et mulig påbud fra EU om å fase ut PFAS i brannslukkere, og det er samtidig behov for en full gjennomgang av standarden for å se på andre behov for oppdateringer.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter og evt. nye relaterte produkter, eller revisjon av produkter, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av produktet til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til produktet.

Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no.

 

           Speilkomité som følger arbeidet i følgende komiteer:

CEN/TC 70 "Manual means of firefighting equipment"

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen håndholdte brannslukkere.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 70, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 70

Representert i komiteen

 • BRANNTEKNISK FORENING
 • BSP AS
 • FEIERMESTERNES LANDSFORENING
 • FREMTIND FORSIKRING AS
 • GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
 • GOWENS AS
 • NOHA NORWAY AS
 • NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND (NBLF)
 • RÅD FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL
 • SLÅKKEFABRIKKEN AS
 • STIFTELSEN NORSK BRANNVERNFORENING