SN/K 89 Armeringsstål

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Jørn Nikolai Haugen fra STIFTELSEN KONTROLLRÅDET

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2022-06-02:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen armeringsstål.

Komiteen skal følge arbeidet i:

·       ISO/TC 17/SC 16 Steels for the reinforcement and prestressing of concrete

·       CEN/TC 459/SC 4 Concrete reinforcing and prestressing steels

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/TC 17/SC 16
  • CEN/TC 459/SC 4

Representert i komiteen

  • CELSA ARMERINGSSTÅL AS
  • CELSA NORDIC AS
  • CELSA STEEL SERVICE AS
  • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
  • E.A. SMITH AS
  • HRC EUROPE AS
  • STATENS VEGVESEN
  • STIFTELSEN KONTROLLRÅDET