SN/K 42 Revisjon av NS 3400 - Regler om anbudskonkurranser for bygg og anlegg

Nøkkelinformasjon

Status:
suspended

Kontaktperson

Mandat