SN/K 373

Nøkkelinformasjon

Status:
active
Komitéleder:
Håvar Berg fra NYE VEIER AS

Kontaktperson

Mandat

Representert i komiteen

 • BANE NOR SF
 • DIGITALMEDBIM AS
 • ENERGI NORGE AS
 • ING. RASMUSSEN & STRAND AS
 • METIER OEC AS
 • MULTICONSULT ASA
 • NORCONSULT AS
 • NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING NLA
 • NYE VEIER AS
 • OTERA INFRA AS
 • PEAB ANLEGG AS
 • RAMBØLL NORGE AS
 • SKANSKA NORGE AS
 • STATENS KARTVERK
 • STATENS VEGVESEN
 • STATKRAFT AS
 • STATNETT SF