SN/K 153 Vannkvalitet

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ann Kristin Schartau fra STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA

Kontaktperson

Mandat

Speilkomité som følger arbeidet i følgende komiteer:

ISO/TC 147 “Water quality”
CEN/TC 230 “Water analysis”

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen vannkvalitet.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 147 og/eller CEN/TC 230, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 147
 • CEN/TC 230
 • ISO/TC 147/SC 5
 • ISO/TC 147/SC 1
 • ISO/TC 147/SC 2
 • ISO/TC 147/SC 6
 • ISO/TC 147/SC 4
 • ISO/TC 147/SC 3

Representert i komiteen

 • ALTINS BIOTRIX
 • EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS
 • MILJØDIREKTORATET
 • NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK AKKREDITERING
 • NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING
 • STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA