SN/K 24 Universell utforming av byggverk

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Lise Rystad fra ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE

Kontaktperson

Mandat

Følgene mandat ble vedtatt 18.03.2020:

·         følge aktivt arbeidene som pågår i CEN/CENELEC/TC 11 Accessibility and usability of the built environment og ISO/TC59/SC16 Accessibility in the built environment;

·         behandle forslag til standarder fra CEN/CENELEC/TC 11 og ISO/TC59/SC16;

·         vurdere behovet for aktiv deltagelse fra norske eksperter i CEN/CENELEC/TC11 og ISO/TC59/SC16 for å bidra til framdrift i standardiseringsarbeidet og for å sikre at norske interesser blir ivaretatt;

·          følge opp arbeidet i arbeidsgrupper og støtte de norske deltakerne i arbeidet. De norske standardene NS 11001-1 og -2 skal benyttes som innspill der dette er relevant;

·          gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/CENELEC/TC11 og ISO/TC59/SC16 og behandle forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt;

·          følge opp og samle erfaringer med bruk av NS 11001-serien av standarder og komme forslag til Standard Norge dersom det er behov for å endre eller oppdatere disse standardene;

·          bidra med faglig kvalitetssikring i oversettelsen av NS 11001-1 og -2 til engelsk;

·          utarbeide forslag til ny norsk standard for veifinning i bygninger. Arbeidet vil være en oppfølger og utdyping av det som allerede er nedfelt i NS 11001–serien. I denne fasen avgrenses oppgaven til å gjelde nye arbeids-/ publikumsbygninger og boliger;

·          bistå andre komiteer der temaet universell utforming inngår.

 

Komiteen skal avgrense sitt arbeid i forhold til SN/K 212 Skilting - Veiledning for plassering og detaljer, SN/K 259 Merkeordning reiseliv, SN/K 270 Grafiske symboler (Evakueringssymboler) og SN/K 289 Universell utforming av uteområder.

SN/K024 skal holde disse komiteene orientert om sine arbeider der dette er naturlig.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 59/SC 16
 • CEN/CLC/JTC 11

Representert i komiteen

 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • AVINOR AS
 • BANE NOR SF
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO
 • HUSBANKEN
 • LYSTEAM AS
 • NORGES BLINDEFORBUND
 • NORGES HANDIKAPFORBUND
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • OSLOBYGG KF
 • SKANSKA EIENDOMSUTVIKLING AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STATSBYGG
 • STIFTELSEN SINTEF
 • UNIVERSELL UTFORMING AS