SN/K 52 Levetid for bygninger

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

SN/K 52 skal følge arbeidet i ISO/TC 59/SC 14 og eventuelt annet internasjonalt eller europeisk arbeid. Ved behov skal det etableres samarbeid med andre nasjonale standardiseringskomiteer, LCC Forum, eller andre grupper med tanke på å samordne den norske deltakelsen i arbeidet.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år.