SN/K 618

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/PC 343

Representert i komiteen

 • AMESTO
 • KIWA KOMPETANSE AS
 • KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORSK SERTIFISERING AS
 • RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE AS
 • SINTEF AS
 • SYNFARING AS
 • TEKNA-TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
 • UNICEF-KOMITEEN I NORGE
 • VERITECH AS
 • VISMA AS
 • VISMA ENTERPRISE AS