SN/K 588 Opprinnelsesgarantier

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Jørgen Bjørndalen fra DNV AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2020-05-19:

Det oppnevnes et speilkomitè med følgende mandat og hvor speilkomiteen skal følge det internasjonale arbeidet på:

CEN/CLC/JTC 14/WG 5 Guarantees of Origin

Hensikten med arbeidet er:
- Behandle og gi innspill til forslag til stander fra CEN/CLC/JTC 14/WG 5
- Bistå revisjon av EN 16325, hvor ny revidert versjon også skal inkludere nye energibærere.

Det oppnevnes en speilkomitè som skal følge det internasjonale arbeidet på CEN/CLC/JTC 14/WG 5 Guarantees of Origin og fremme norske interesser med konstruktive forslag. Speilkomiteen skal også stemme i aktuelle saker i CEN/CLC/JTC 14/WG 5.
I tillegg til å fremme næringens interesser, så skal næringen gjøres oppmerksom på de kommende endringene ved at speilkomiteen varsler om utviklingen i arbeidet.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/CLC/JTC 14/WG 5

Representert i komiteen

 • BECOUR AS
 • DNV AS
 • ECOHZ AS
 • ENERGI NORGE AS
 • NELFO
 • NORSK BIOENERGIFORENING
 • NORSK FJERNVARME
 • NORSK INDUSTRI
 • NORSUS NORSK INSTITUTT FOR BÆREKRAFTSFORSKNING AS
 • SKAGERAK ENERGI AS
 • SMÅKRAFTFORENINGA
 • STATKRAFT AS
 • STATNETT SF
 • STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK
 • UNIVERSITETET I OSLO
 • Å ENERGI AS